Per primera vegada en 37 anys, les properes eleccions al Parlament de Catalunya seran en dia laborable, el dijous 21 de desembre.

Estem familiaritzats en anar a votar un diumenge, però, què passa si la votació és un dia laborable? Fem un repàs sobre el permís laboral per anar a votar.

  • Tots els treballadors que tinguin una jornada laboral que coincideixi almenys dues hores amb l’horari de la votació tenen dret a permís. (9h-20h)

Tipus de permisos

Depèn de la quantitat d’hores que coincideixin la jornada laboral i l’horari de votació podem tenir fins a 4h de permís retribuït.

  • Si la jornada laboral i la votació coincideixen un màxim de 2 hores: no hi ha permís.
  • Si la jornada laboral i la votació coincideixen entre 2 i 4 hores: permís de 2 hores.
  • Si la jornada laboral i la votació coincideixen entre 4 i 6 hores: permís de 3 hores.
  • Si la jornada laboral i la votació coincideixen 6 o més hores: permís de 4 hores.
Treballadors a temps parcial

En el cas dels treballadors a temps parcial, la durada del permís serà reduïda de forma proporcional a la jornada de treball.

Torns de nit

La jornada laboral ha de coincidir almenys dues hores amb l’horari de votació.Es disposa de dret a canviar el torn per poder descansar abans de la votació.

Presidents de mesa i vocals

En cas d’haver d’anar a una mesa es disposarà d’un permís retribuït per a tota la jornada, i en cas que per a la persona escollida sigui un dia laborable aquesta tindrà dret a percebre una dieta i a una reducció de cinc hores a la jornada laboral de l’endemà del dia de les eleccions.