El Consell d’Estat considera que no hi ha base per presentar un recurs d’inconstitucionalitat contra la resolució aprovada al Parlament en què es reprova al Rei i s’advoca per l’abolició de la monarquia. L’informe del Consell estima que l’esmentat text no té cap efecte jurídic i constitueix una mera declaració política.
El dictamen subratlla que la resolució catalana comporta una greu deslleialtat constitucional, però afegeix que no mereix altra resposta que la que pugui realitzar-se en termes així mateix polítics. I defensa, en tot cas, que el Parlament pugui dur a terme aquest ús dels seus drets, com a Cambra representativa del poble de Catalunya.

L’informe admet que el Govern pugui pretendre que el Tribunal Constitucional (TC) declari la improcedència que el Parlament faci pronunciaments “aliens a l’àmbit de les seves competències o afirmacions i reafirmacions d’orientació política que reproduïssin o revifessin pretensions en controvèrsia amb la doctrina del Constitucional”. Però afegeix que “aquesta doctrina ja existeix i està fora de lloc la seva reiteració”.
El Consell d’Estat busca en tot moment al llarg del seu dictamen -de 21 pàgines- un complex equilibri que li permeti criticar amb duresa la resolució del Parlament i defensar la intervenció del Rei el 3 d’octubre del 2017, com un acte d’assumpció dels seus deures constitucionals, alhora que s’oposa a la voluntat de recórrer del Govern mostrant comprensió cap als seus propòsits.

Carregant...